Soldater fra VIDAR-kompagniet deltog i øvelse IRON SPEAR i Letland, som blandt andet indeholdt en skydekonkurrence for infanterikampkøretøjer. En konkurrence som blev vundet af Norge.

De danske soldater har deltaget i en skydekonkurrence for infanterikampkøretøjer. Foto: Royal Army

Af Forsvarskommandoen

 

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Den estiske præsident Kersti Kaljulaid besøgte i den forgangne uge de britiske og danske soldater på deres base i byen Tapa.

Den estiske præsident Kersti Kaljulaid besøgte i den forgangne uge de britiske og danske soldater på deres base i byen Tapa. Det skete i forbindelse med overdragelsen af kommandoen til den britiske 5RIFFLES-kampgruppe, som foregik i september. Foto: Armin Janniks

 

I disse uger indgår hele kampgruppen i NATO-øvelser på tværs af de tre baltiske lande. Senest i sidste uge som bød på heftig øvelsesaktivitet. Soldater fra VIDAR-kompagniet deltog i øvelse IRON SPEAR i Letland, som blandt andet indeholdt en skydekonkurrence for infanterikampkøretøjer. En konkurrence som blev vundet af Norge.

 

Operation Barkhane - Mali

Det danske transporthelikopter-bidrag til den franske Operation Barkhane i Mali har i den seneste uge flyttet 1145 kg gods og fire passagerer. Ugen har budt på en række uforudsete udfordringer med vedligeholdelse af materiellet. Derfor er kun en enkelt mission blevet gennemført.

 

En af udfordringerne har været at nedkøle en reservedel til under minus 30 grader, hvilket var nødvendigt for at få delen ført på plads på helikopteren. Løsningen blev at låne en fryser af vore franske samarbejdspartnere, der har kapacitet til at nedkøle reservedele til cirka minus 70 grader.

 

Der bliver arbejdet hårdt både i missionen og i Danmark, så der hurtigst muligt igen kan stå EH101-helikopterne til rådighed for Operation Barkhane.

 

AGENOR – Det danske fregatbidrag til Hormuz-strædet

Fregatten Iver Huitfeldt har i løbet af den seneste uge bevæget sig fra Omanbugten via Hormuz-strædet til den sydlige del af Golfen. I Golfen er der en stor mængde boreplatforme, mange handelsskibe i transit fra den nordlige del af Golfen og en del trafik med mindre skibe, såkaldte dhows og skiffs. Sidstnævnte skiffs er små, hurtiggående både, der sejler op mod 40 knob (75km/t). Farvandet har også en række mindre øer, hvilket gør det svært at navigere i store dele af området.

 

Af og til støder fregatten på større stykker drivgods. I ugens løb opdagede besætningen en stor metalkasse med skarpe kanter, som lå og flød i vandoverfladen. Det viste sig at være en brændstoftank med flere hundrede liter brændstof i. Tanken havde været umulig at se om natten, og hvis en af de mindre både i området var sejlet på tanken, havde det fået fatale følger.

 

Efter at have undersøgt kassen grundigt blev der truffet beslutning om at sprænge kassen væk. Minedykkere fra Søværnets Dykkertjeneste om bord på fregatten forberedte og gennemførte sprængningen.

Minedykkere inspicerer den metaltank, som er observeret fra Iver Huitfeldt. Tanken var i dårlig forfatning og alligevel med mange hundrede liter brændstof i.

Minedykkere inspicerer den metaltank, som er observeret fra Iver Huitfeldt. Tanken var i dårlig forfatning og alligevel med mange hundrede liter brændstof i. 

Minedykkere inspicerer den metaltank, som er observeret fra Iver Huitfeldt. Tanken var i dårlig forfatning og alligevel med mange hundrede liter brændstof i.

Sådan ser det ud, når en tank med mange hundrede liter brændstof bliver sprængt bort. Foto: Forsvaret

 

I ugens løb fik bidraget også besøg af forsvarsminister Trine Bramsen. Det er afgørende for EMASOH-missionen at have lejlighed til at fortælle om, hvad vi gør – og hvorfor. Derfor var forsvarsministerens besøg også en kærkommen lejlighed til at fortælle ministeren men også omverdenen om opgaveløsningen.

 

For at give forsvarsministeren et indtryk af elementerne, fik hun blandt andet en tur i en af fregattens hurtigtsejlende gummibåde

I løbet af oktober måned er vinden begyndt at tage til i Hormuz-strædet. Det betyder, at havblik er erstattet af 1-2 meter høje bølger. For at give forsvarsministeren et indtryk af elementerne, fik hun blandt andet en tur i en af fregattens hurtigtsejlende gummibåde. Foto: Forsvaret

 

Resolute Support

Som del af Resolute Support har Danmark også udsendt sprogofficerer og civile militærtolke, der til dagligopholder sig i New Kabul Compound i Kabul. Her støtter de den multinationale beredskabsenhed, Kabul Security Force, der står for sikkerheden blandt rådgivere og andre koalitionspartnere.

 

Sprogofficererne og tolkene arbejder blandt andet i en operationscelle, der er et stort rum med en masse skærme med direkte optagelser fra Kabul. Hver gang der sker for eksempel en eksplosion eller et større angreb, er det tolkens opgave at ringe ud og få direkte informationer fra de afghanske styrker. Tolkene overvåger også de sociale medier, hvor der tit er oplysninger om hændelser, før de er at finde på mere traditionelle medier.

 

I løbet af ugen har tolkene støttet Kabul Security Force under flere større folkerige begivenheder i Kabul. Her har tolkene haft kontakt med det afghanske politi og andre afghanske sikkerhedsstyrker for at finde ud af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bliver taget, hvem der deltager og hvilke veje, der afspærres. Det giver de bedste forudsætninger for, at Kabul Security Force kan reagere og indsætte en beredskabsstyrke.

 

I løbet af ugen har en af de danske sprogofficerer støttet britiske soldater fra Kabul Security Force med at udføre kontrol af sikkerheden ved en radarpost på toppen af et af Kabuls mange bjerge. Arbejdet bestod i at støtte kommunikationen mellem Kabul Security Force og den afghanske hær.

 

Britiske pansrede køretøjer (Foxhounds) på toppen af et af bjergene omkring Kabul.

Britiske pansrede køretøjer (Foxhounds) på toppen af et af bjergene omkring Kabul. Foto: Forsvaret

Kabul er omkranset af bjerge, der kontrolleres af afghanske sikkerhedsstyrker.

Britiske køretøjer forlader en afghansk post uden for Kabul. Foto: Forsvaret

Kabul er omkranset af bjerge, der kontrolleres af afghanske sikkerhedsstyrker.

Afghanske sikkerhedsstyrker har militære installationer på toppen af flere af bjergene, der omkranser Kabul. Foto: Forsvaret

 

 

Operation Inherent Resolve

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

COVID-19-restriktionerne på basen, og i landet er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

Fakta

Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe, der har til formål at afskrække, forsikre og om nødvendigt forsvare Estland mod udefrakommende trusler. NATO har etableret tilsvarende missioner i Letland, Litauen og Polen.

 

Læs mere om enhanced Forward Presence her

Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater. Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod cirka 70 soldater, der er udsendt til Mali. Det danske bidrag løser transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

 

Læs mere om helikopterbidraget her.

Iver Huitfeldt deltager i operation AGENOR i Hormuz-strædet som er en del af EMASOH (European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz). Operationen er rent europæisk og blev til på fransk initiativ i lyset af hændelserne i Hormuz-strædet i 2019. Opgaven i Hormuz-strædet er overvågning og etablering af et maritimt situationsbillede, som skal støtte skibsfartens frie bevægelighed i området. Dele af besætningen bliver udskiftet løbende. Der er cirka 160 soldater om bord.

 

Læs mere om Operation AGENOR her.

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Danmark bidrager i øjeblikket med et operatørbidrag i de Forenede Arabiske Emirater og et mindre stabsbidrag i Operation Inherent Resolve. 

 

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.