Det nationale støtteelement klargør til hjemtransport.

Det nationale støtteelement i Afghanistan klargør til hjemtransport. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Resolute Support – Afghanistan

Den seneste uge har været begivenhedsrig for det danske bidrag i Afghanistan.

 

Ugen begyndte med at afslutte udskiftningen mellem Hold 14A og Hold 14B tirsdag morgen. Det var primært de sidste soldater fra sikrings- og eskorteenheden, leaveafløsere og enkeltfunktioner, og Hold 14B er nu fuldtallig i missionen.

 

Midt på ugen blev der meldt ud, at missionen i Afghanistan lukker ned, hvilket vakte en del opmærksomhed. Ugen har derfor været præget af mange spørgsmål, men faktum er, at missionen er på vej til at lukke, og de folk, der på nuværende tidspunkt er i missionen, bliver det sidste hold. De indledningsvise forberedelser til hjemtagningen er startet op, men der udestår fortsat et større planlægningsarbejde og en del koordination med de andre nationer i missionen.

Sikrings- og eskorteenhedens køretøjer, som de transporterer missionens rådgivere rundt i Kabul med.

Sikrings- og eskorteenhedens køretøjer, som de transporterer missionens rådgivere rundt i Kabul med.

Sikrings- og eskorteenhedens køretøjer, som de transporterer missionens rådgivere rundt i Kabul med.

Soldater fra Hold 14B kort efter ankomst til Hamid Karzai International Airport North. Foto: Forsvaret

 

 

Operation AGENOR i Hormuz-strædet – De Forenede Arabiske Emirater

Den 17. april var der kommandooverdragelse i Operation AGENOR. Efter tre måneder på posten blev flotilleadmiral Carsten Fjord-Larsen og det danske stabsbidrag afløst af et nyt dansk hold ledet af flotilleadmiral Anders Friis. Kommandooverdragelsen blev markeret med en parade på flådebasen i Abu Dhabi med chefen for det operative hovedkvarter, den franske kontreadmiral Jacques Fayard, i spidsen.

 

Flotilleadmiral Anders Friis taler til indgående og udgående hold ved kommandooverdragelsen af Operation AGENOR den 17. april. (Foto: Caroline Rivière, OHQ)

Flotilleadmiral Anders Friis taler til indgående og udgående hold ved kommandooverdragelsen af Operation AGENOR den 17. april. Foto: Caroline Rivière / OHQ

 

Mens Hold 5 således er på vej hjem til Danmark efter en veludført mission, har Hold 6 nu overtaget opgaven med at bidrage til sikkerheden til søs ved at vise tilstedeværelse og fremme sikker passage ind og ud af Hormuz-strædet.

 

Allerede fra første arbejdsdag var den nye styrkechef og hans stab godt i gang, idet et handelsskib blev ledsaget under passagen gennem Hormuz-strædet af den belgiske fregat BNS Leopold I. Ud over Leopold I er også den franske fregat FS Guépratte på havet som del af operationen.

 

Den belgiske fregat BNS Leopold I ledsager et handelsskib under passagen af Hormuz-strædet.
(Foto: c)

Den belgiske fregat BNS Leopold I ledsager et handelsskib under passagen af Hormuz-strædet. Foto: Presseofficeren / BNS Leopold I

 

 

Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater (Operation Inherent Resolve)

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Luftbasen i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

 

Covid-19-restriktionerne på basen - og i landet - er fortsat gældende. Restriktionerne bliver dog gradvist løftet eller justeret.

 

De danske soldater ved operatørbidraget samarbejder med kolleger fra USA, Storbritannien, Canada og Belgien om at støtte koalitionens missioner med koordination og overvågning af luftrummet.

De danske soldater ved operatørbidraget samarbejder med kolleger fra USA, Storbritannien, Canada og Belgien om at støtte koalitionens missioner med koordination og overvågning af luftrummet. 

 

 

Standing NATO Maritime Group 1 – Nordatlanten og Østersøen

Fregatten Absalon i SNMG1 har i den forgangne uge deltaget i træning med den hollandske flåde. Der er blandt andet blevet trænet i overfladekrigsførelse og avancerede luftforsvarsøvelser med mere end 25 fly på vingerne herunder flere af typen F-35 Joint Strike Fighter. Endvidere har Absalon modtaget brændstof til søs fra et hollandsk flådefartøj.

 

Sideløbende med træningen har Absalon patruljeret i den sydlige del af Nordsøen og i den forbindelse moniteret og rapporteret flådebevægelser i NATOs interesseområde.

 

 

NATO Mission Iraq – Irak

Den internationale NATO-mission i Irak (NMI) har i den seneste uge gennemført 36 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium og den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til to møder inden for den internationale zone (Green zone) og ni møder uden for den internationale zone (Red Zone) herunder ture til skydebanen.

 

De internationale bidrag til sikring og eskorte er fordelt over lettiske, spanske og polske force protection-delinger, som er under danske ledelse. De har gennemført ni ture i greenzone og 16 ture i Redzone.

 

Den påbegyndte vaccinering af alt personel i Union III-lejren via amerikansk leverede Johnson & Johnson-vacciner er blevet stoppet, da eventuelle risici skal afklares nærmere. 40 danske soldater har modtaget vaccinen, og fremover vaccineres danske soldater inden afrejse til missionen.

 

Der er kun blevet gennemført kritiske aktiviteter og møder af respekt for irakernes fejring af ramadanen og eid.

 

Der blev i forbindelse med begravelsen af den britiske prinsgemal HKH Prins Phillip den 17. april afholdt en mindehøjtidelighed, hvor flere af NATO-landene deltog og holdt et minuts stilhed.

Der blev i forbindelse med begravelsen af den britiske prinsgemal HKH Prins Phillip den 17. april afholdt en mindehøjtidelighed, hvor flere af NATO-landene deltog og holdt et minuts stilhed. Foto: NATO Mission Iraq

Fakta

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 120 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support Mission her

Opgaven for NATO’s rådgivningsmission er at rådgive det irakiske forsvarsministerium, kontoret for den nationale sikkerhedsrådgiver samt irakiske militære skoler og uddannelsesinstitutioner. Missionen er således ikke en kampmission. Missionen består i alt af omkring 500 personer. 

 

Læs mere om NATO Mission Iraq

Operation AGENOR er den militære del af European Maritime Awareness in The Strait of Hormuz (EMASOH). Otte europæiske lande er en del af EMASOH. Operation AGENORs skibe og fly skal bidrage til sikkerheden og vise tilstedeværelse overfor handelsflåden og fremme sikker transit ind og ud af Hormuzstrædet.

 

Læs mere om Operation AGENOR.

Den danske fregat Absalon indgår fra den 25. marts til slutningen af juni måned i den ene af NATOs stående flådestyrker – Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Ud over fregatten består det danske bidrag til SNMG1 af en Seahawk-helikopter, samt en læge. Det samlede bidrag omfatter omkring 130 mand.

 

Læs mere om deltagelsen i den stående flådestyrke her.

 

Operatører fra Flyvevåbnet bidrager til koalitionens luftoperationer. De er udsendt til Al Dhafra luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater. Det danske bidrag omfatter også et stabsbidrag til koalitionens hovedkvarter. 

 

Læs mere om det danske bidrag til kampen mod ISIL.