Fregatten Niels Juel ved kaj i København

Fregatten Niels Juel ligger til kaj ved Nordre Toldbod i København. Foto: Anders V. Fridberg / Forsvaret

Se billeder og videoer fra afgangen 4.marts nederst.

 

Af Forsvarskommandoen

 

Den danske fregat Niels Juel eskorterer fra fredag den 4. marts et dansk fragtskib med militært materiel fra Køge havn til Paldiski i Estland. Materiellet hører til det danske bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse (eFP) i Estland, der bliver indsat fra midten af marts. Holdet bliver det femte hold soldater, Danmark sender til Estland siden 2018.

 

Materiel til eFP 2022 klargøres på havnen i Køge.

Materiellet til eFP-bidraget gøres klar på havnen i Køge. Foto: Terminal-holdet / JMTO / Forsvaret

Eskorten af fragtskibet gennemføres i regi af Joint Expeditionary Force (JEF). JEF er en britisk-ledet koalition af 10 Nordeuropæiske lande, der samarbejder om at øge sikkerheden i Østersøregionen, Nordatlanten og omkring Norge. JEF omfatter både lande, der er med i NATO og lande, der ikke er med i alliance. Læs mere om Joint Expeditionary Force (JEF) her

 

I denne uge har Danmark været vært for aktiviteten UNITED BLADE, hvor officerer og rådgivere, der arbejder med JEF i dagligdagen, har drøftet fremtidens udfordringer med hård konkurrence mellem stormagter. Foto: Sune Wadskjær Nielsen

I denne uge har Danmark været vært for aktiviteten UNITED BLADE, hvor officerer og rådgivere, der arbejder med JEF i dagligdagen, har drøftet fremtidens udfordringer i en verden med hård konkurrence mellem stormagter. Foto: Sune Wadskjær Nielsen / Forsvaret

Landene i det internationale samarbejde ønsker i den nuværende situation at demonstrere deres kollektive solidaritet, evne og vilje til at håndtere den militære sikkerhed i det nordlige Europa. Niels Juel vil derfor i forbindelse med eskorten gennemføre aktiviteter med bl.a. svenske enheder og gennemføre patrulje i Østersøen.

 

Det danske bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland udsendes med henblik på at demonstrere alliancesolidaritet med Danmarks allierede i Estland, Letland og Litauen samt Polen og dermed bidrage til en troværdig afskrækkelses- og forsvarsprofil. Danmark har haft tilsvarende militære bidrag i Estland i 2018 og 2020. Det aktuelle bidrag omfatter omkring 200 soldater, der skal indgå i en britisk ledet bataljons-kampgruppe, der er underlagt en Estisk brigade. Læs mere om den fremskudte tilstedeværelse og det danske bidrag her. 

 

Niels Juel lægger i forbindelse med den operative aktivitet til i København ved Nordre Toldbod torsdag den 3. marts. Fredag den 4. marts gennemføres et besøgsprogram på fregatten for blandt andre ministre fra de øvrige JEF-lande.

 

Senere fredag sejler Niels Juel til Køge, hvor materiellet til det danske bidrag til Estland køres ombord på et civilt fragtskib.

 

Materiel til eFP 2022 klargøres på havnen i Køge.

Materiellet til eFP-bidraget gøres klar på havnen i Køge. Foto: Terminal-holdet / JMTO / Forsvaret

VIDEO fra afgang 4.marts:

 

 

Fotos fra Køge, Kastellet og Niels Juels afsejling 4.marts:

 

materiel og køretøjer på vej til eFP om bord på ARK skib i Køge tre ministre fra JEF-samarbejdet til parade på Kastellet tre JEF kranse ved mindesmærket Ministre fra sikkerhedssamarbejdet JEF i Østersøen forlader Niels Juel. Besætning vinker fra Niels Juel Niels Juel på vej ud af Københavns Havn