Soldater fra kampbataljonens to infanterikompagnier gennemførte adskillige operationer med støtte af stabskompagniets enheder og ildstøttebatteriet under 10-døgns øvelsen Silver Arrow.

Danske soldater i Letland har deltaget i den store øvelse Silver Arrow 2022 med soldater fra 17 NATO-lande. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO's Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

I den forgangne uge deltog alle de operative enheder fortsat i den store brigadeøvelse Silver Arrow 2022.

 

Den danske kampbataljon blev tidlig mandag morgen indsat som angrebsstyrke mod fjenden med de to infanterikompagnier i front støttet af stabskompagniets enheder og ildstøttebatteriet såvel som udenlandske tilgåede enheder.

 

Efter et meget succesfuldt angreb, der indledningsvis blev gennemført fra køretøjer i ly af mørket, fulgte adskillige mindre fremstød fra blandt andre tyske og britiske styrker, der agerede fjende under øvelsen. Efter en periode med angreb og hastigt forsvar, hvor kampene bølgede frem og tilbage, kampstillinger blev gravet, floder og vandløb blev krydset, sårede behandlet og fjendens ild blev besvaret, sørgede de danske styrker for at holde skansen, til enheder fra den multinationale lettiske brigade onsdag kunne gennemføre et afgørende fremstød mod fjenden igennem kampbataljonen.

 

Der deltog omkring 4.200 soldater fra 17 NATO-lande i øvelse Silver Arrow, der demonstrerede NATO-enhedernes samarbejdsevne, kampevner, parathed og evne til at afskrække og modstå angreb på NATO-alliancens østlige flanke.

 

For langt hovedparten af de danske soldater var Silver Arrow 2022 den sidste øvelse i Letland, inden de afløses efter seks måneders udsendelse. Nu venter en kort periode, hvor fokus primært vil være på vedligeholdelse og klargøring af materiel til hjemsendelse, inden styrkebidraget i Letland afløses af Hold 2.

Der blev brugt effektfulde virkemidler, når fjendestyrker fra blandt andre USA, Tyskland og Storbritannien angreb de danske enheder og deres allierede under øvelsen Silver Arrow . Foto: Morten Fredslund / Forsvaret og Jesus Aquilera / eFP Letland

Soldater fra kampbataljonens to infanterikompagnier gennemførte adskillige operationer med støtte af stabskompagniets enheder og ildstøttebatteriet under 10-døgns øvelsen Silver Arrow. Foto: Morten Fredslund / Forsvaret og  Jesus Aquilera / eFP Letland

 

 

NATOs fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland er træningen i fuld gang ved de danske enheder, der forbereder sig til de næste to ugers øvelse, hvor hele NATO-kampgruppen med briter, Franskmænd og danskere skal træne sammen i det estiske terræn. Øvelsesforberedelserne kører nu i højeste gear. Den danske kampvognseskadron har været tre dage i det nye terræn, hvor den har øvet delingernes fremrykning gennem det mere skovrige og sumpede estiske landskab.

 

Logistikbidraget og kampvognseskadronen har derudover afholdt alarmeringsøvelser, så alle kan være helt skarpe til den kommende kampgruppeøvelse.

Den danske kampvognseskadron øver fremrykning i det estiske øvelsesterræn forud for den kommende store øvelse med NATO-kampgruppen. Foto: Forsvaret

 

Fredag den 30. september deltog et par danskere fra NATO-kampgruppen og NATO-staben i det estiske forsvars Fitness Test-dag. En større national begivenhed på Tallinn stadion, hvor både den estiske forsvarsminister, forsvarschef og et betydeligt presseopbud var mødt op.

Fredag den 30. september deltog et par danskere fra NATO-kampgruppen og NATO-staben i det estiske forsvars Fitness Test-dag. En større national begivenhed på Tallinn stadion, hvor både den estiske forsvarsminister, forsvarschef og et betydeligt presseopbud var mødt op. Foto: Forsvaret

 

 

NATOs rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Til trods for en del uro i Bagdads gader i løbet af ugen, så ligger de operative opgaver på et normalt leje. Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 29 ture fordelt på 10 10 ture i den internationale zone og 19 i det øvrige Bagdad.

 

I sidste uge overtog NMI Hold 5 opgaven fra NMI hold 4. Hold 5 består primært af soldater fra Slesvigske Fodregiment, der har set frem til at komme i gang med opgaven i lang tid. Hold 4 har derved overdraget deres erfaringer, og hold 5 har allerede kørt deres første sikrings- og eskorteopgaver i Bagdad-området.

 

Hold 4 er nu på vej hjem til Danmark efter en særdeles velgennemført udsendelse.

 

Kommandooverdragelsen mellem Hold 4 og 5 blev markeret ved en parade i Union III, hvor alle danskere i missionen var samlet for at takke hold 4 for et godt arbejde – samt byde hold 5 velkommen til.

Kommandooverdragelsen mellem Hold 4 og 5 blev markeret ved en parade i Union III, hvor alle danskere i missionen var samlet for at takke hold 4 for et godt arbejde – samt byde hold 5 velkommen til. Foto: Forsvaret

 

Air Surveillance and Control Unit, OIR – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske radaroperatører, tilknyttet 727th Expeditionary Air Control Squadron på Shaw Air Force Base i South Carolina, bemander positioner i det amerikanske Control and Reporting Centre med Callsign ‘KINGPIN’. Herfra koordineres og kontrolleres luftoperationer i rammen af Operation Inherent Resolve i Mellemøsten.

 

Mandag modtog bidraget de første meldinger om, at orkanen Ian kunne ramme South Carolina. Kingpin skal kunne operere døgnet rundt, selv når strømmen går, eller tornadoer rammer. Derfor blev nødgeneratorer testet, og operatørerne trænede procedurer for strømsvigt og forhold i det tilfælde, at en tornado skulle ramme Shaw Air force base. Stormen blev heldigvis ikke så kraftig som først antaget, og operatørerne kunne arbejde uden afbrydelser.

 

 

Helikopterbidraget til Frontex – Spanien

Hold 3 fra det danske helikopterbidrag på Flådestation Rota er kommet godt på plads efter en god overdragelse fra Hold 2. Hold 3 har allerede efter blot enkelte flyvninger detekteret mulige illegale forsøg på at krydse grænsen til Spanien.

 

Hold 3 fortsætter på missionen et par uger endnu, inden det returnerer tilbage til Danmark igen.

Helikopterbidragets opgave er blandt andet at opdage menneskesmuglere og smugling af illegale varer som narkotika og våben. Foto: Forsvaret

 

Fakta

Danmark bidrager til NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI). Danmark bidrager blandt andet med stabsofficerer og rådgivere og med et sikrings- og eskortekompagni, der beskytter rådgiverne under transport og møder. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.

Forsvaret bidrager til at sikre NATOs østlige flanke ved at have en bataljonskampgruppe med understøttende kapaciteter indsat i Letland. Her bidrager soldaterne til NATOs forsvarsplaner og beredskabsstyrker. NATOs tilstedeværelse i området er også med til at styrke sikkerheden i Danmark, fordi Danmarks sikkerhed begynder i Baltikum og Polen.

Formålet med den fremskudte tilstedeværelse er at styrke alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil ved utvetydigt at demonstrere NATO-landenes alliancesolidaritet og viljen til at beskytte NATOs befolkning og territorium.

 


Danmark bidrager fra marts 2022 med omkring 220 soldater til den fremskudte tilstedeværelse. 

 


Læs mere her.

Forsvaret bidrager til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)'s arbejde med at overvåge Europas ydre grænser. Opgaven løses i samarbejde med lokale myndigheder og det danske politi.