Tim Radford på kastellet i København sammen med forsvarschef Flemming Lentfer.

Tim Radford på kastellet i København sammen med forsvarschef Flemming Lentfer. Foto: Lars Bøgh / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

En af de første ting general Tim Radford gennemførte under sit besøg i Danmark var at lægge en krans ved mindesmærket for de faldne, danske soldater på Kastellet i København.

 

Tim Radford lægger en krans ved mindesmærket i København.

Tim Radford lægger en krans ved mindesmærket i København. Foto: Lars Bøgh / Forsvaret

Under sit besøg i Danmark mødtes den næstkommanderende for NATO i Europa også med Den Kongelige Livgarde i Høvelte, hvor han fik fremvist materiel og mandskab fra 1. Bataljon, som lige nu træner til at overtage NFP-missionen i Letland.

 

Og så havde forsvarschef Flemming Lentfer og Tim Radford mulighed for at drøfte aktuelle emner. På dagsordenen var blandt andet militærstrategiske drøftelser om NATOs militære struktur og medlemslandenes forsvarsplaner i lyset af den aktuelle sikkerhedspolitiske udvikling.

 

De erfaringer, som Forsvaret har gjort sig ved at lede NATO’s træningsmission i Irak, blev også drøftet. De erfaringer udfoldes her, hvor generalløjtnant Michael Lollesgaard gør status.

 

Læs mere: Vi har hjulpet irakerne til at tage ejerskab

 

General Tim Radford har været næstkommanderende (DSACEUR) i NATOs styrker i Europa siden 2020. Den første DSACEUR var den britiske feltmarskal Montgomery, der sad i stillingen fra 1951 til 1958.

 

Forsvaret har lige nu indsat soldater i NATO-missioner i blandt andet Letland, Estland og Irak.