Forsvarschef Flemming Lentfer i samtale med reservisten Janus og hans chef, CEO i Netcompany André Rogaczewski

Forsvarschef Flemming Lentfer i samtale med reservisten Janus og hans chef, CEO i Netcompany André Rogaczewski. Foto: Gry Wagner Falkenstrøm

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret har fået en ny type støtte fra det private erhvervsliv. De fem store virksomheder Danfoss, Danske Bank, DSB, Netcompany og Salling Group har ved en ceremoni på Livgardens Kaserne i København i dag underskrevet en aftale om at blive støttevirksomheder af Danmarks reservestyrke.

 

Konkret betyder det, at virksomhederne fremover vil give minimum fem dage fri med løn til medarbejdere, som er reservister og frivillige Forsvaret, Hjemmeværnet eller beredskabet.

 

I en vigtig sags tjeneste

En af de reservister, som kommer til at få glæde af den nye støtteordning, er Janus, som arbejder i det private samtidig med, at han har en reservekontrakt med Forsvaret.

 

”Det har altid været naturligt for mig, at man yder til samfundet. Jeg tror, at den nye ordning vil være med til at gøre det nemmere at prioritere mit bidrag til reserven i en travl hverdag. Nu har mine chefer vist, at det også er vigtigt for dem,” forklarer Janus. 

 

Ved siden af sit civile fuldtidsarbejde som manager i Netcompany løser han løbende forskellige opgaver i regi af reserven. For Janus giver det rigtig god mening fortsat at bruge sine militære færdigheder til gavn for Danmark:

 

”Reservens opgaveløsning har større betydning for danskerne, end mange tror. Men man skal træne sine færdigheder, ellers bliver de forældede,” forklarer han om vigtigheden af, at civile virksomheder understøtter de ansattes tilknytning til Forsvaret.

 

På den anden side mener Janus, at hans civile profil også er en styrke for hans militære bidrag.

 

”Jeg har for eksempel hjulpet Forsvaret med at lave en IT-projektplan til et projekt, som indeholdt store elementer af digitalisering. Der var min viden fra IT-branchen en kæmpe styrke,” forklarer Janus.

 

Forsvaret af Danmark er et fælles anliggende

Forsvarets øverste ledelse deltog i dag i underskriftsseancen for at takke de fem store støttevirksomheder og understrege vigtigheden af, at private virksomheder bakker op om Forsvaret.

 

”Lige så vigtig som den materielle opbygning af Forsvaret er det, at vi har relevante, veluddannede og motiverede medarbejdere. Her er en stærk reservestyrke central, for der er rigtig mange kompetencer i erhvervslivet, som Forsvaret har brug for de kommende år, hvis vi skal sikre kvalitet og effektivitet i alle aspekter af vores opgaveløsning,” understregede forsvarschef Flemming Lentfer på mødet med de fem CEO’s fra støttevirksomheder.

 

Medlemmerne af Reservestyrken er med til at løse vigtige samfundsopgaver for Danmark inden for beredskab og sikkerhed. Det er vidt forskelligt hvor mange timer, de lægger om året, men fælles for dem alle er, at de yder en vigtig indsats, når der er brug for dem, for eksempel under epidemier, stormfloder, skibsforlis og alle de andre opgaver, som dansk forsvar og beredskabet løser.

 

Fra højre mod venstre: Forsvarschef Flemming Lentfer, CEO for Danfoss Kim Fausing, CEO for Danske Bank Carsten Rasch Egeriis, CEO for DSB Flemming Jensen, CEO for Netcompany André Rogaczewski og CEO for Salling Group Anders Hagh.

Fra højre mod venstre: Forsvarschef Flemming Lentfer, CEO for Danfoss Kim Fausing, CEO for Danske Bank Carsten Rasch Egeriis, CEO for DSB Flemming Jensen, CEO for Netcompany André Rogaczewski og CEO for Salling Group Anders Hagh.

Vi er stolte af at bidrage

Sammen med Danfoss, Danske Bank, DSB og Netcompany er Salling Group en af de nye støttevirksomheder, som i dag mødtes med Forsvarets øverste ledelse på Livgardens Kaserne.

 

Som landets største dagligvarekæde beskæftiger Salling Group 45.000 medarbejdere, og både i deres butikker og på kontorer over hele landet arbejder der mange medarbejdere med tilknytning til Forsvaret og Reservestyrken. Derfor giver rollen som støttevirksomhed god mening for virksomhedens ledelse:

 

”I Salling Group er vi bevidste om, hvor vigtigt et arbejde Forsvaret bedriver. Og så er vi selvfølgelig super stolte af at have medarbejdere, der udover at levere en fremragende indsats i vores butikker, på lagere og kontorer hver dag, samtidig har overskud til at løfte et ansvar på samfundsbasis. Der, hvor vi kan bidrage og anerkende de enkelte individers indsatser, er netop ved initiativer som dette, så for os er det helt naturligt at være med i samarbejdet,” siger Salling Group CEO Anders Hagh.

 

Dagens aftale med de fem nye støttevirksomheder er første skridt mod, at alle virksomheder fra 2024 får mulighed for at tilmelde sig som støttevirksomhed gennem InterForce. Læs mere på www.interforce.dk.

Hvad er en støttevirksomhed?

En støttevirksomhed lader medarbejdere, som er en del af Danmarks reservestyrke – enten som reservister eller frivillige i Forsvaret, Hjemmeværnet eller beredskabet – få fri med løn i minimum fem dage om året til at gøre tjeneste til gavn for Danmarks forsvar og beredskab.

 

Fra 2024 bliver det muligt at tilmelde sin virksomhed som støttevirksomhed gennem InterForce. Læs mere på www.interforce.dk.