Najadens gummibåd

Najaden på farvandsovervågning i Østersøen ved Bornholm. Foto Stine Holbech / Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

Forsvaret deltager i den internationale aktivitet Nordic Warden, der sætter fokus på beskyttelse af undersøisk kritisk infrastruktur. Det er de ti lande i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force (JEF)  – Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Holland, Estland, Letland og Litauen – som i de næste uger i en koordineret indsats overvåger områder med undersøisk kritisk infrastruktur og danner et fælles maritimt situationsbillede. Aktiviteten foregår i Østersøen, danske farvande og i andre vigtige havområder for landene i JEF-samarbejdet.

 

I Søværnets Operationscenter har Søværnskommandoen overblikket over hvilke skibe, der bevæger sig rundt i danske farvande. Chefen for centeret orlogskaptajn Klaus Thing Rasmussen forklarer, hvordan de skal bidrage til den koordinerede indsats under Nordic Warden:

 

”Undersøisk kritisk infrastruktur begynder ofte i ét land og slutter i et andet land. Det gør, at samarbejdet er ekstra vigtigt, når vi taler undersøisk kritisk infrastruktur. Nordic Warden går ud på, at vi er ti partnernationer i JEF, der rapporterer til JEF, som samler informationerne, analyserer dem og melder tilbage til os, hvis der er noget, som der skal ekstra fokus på i danske farvande”, siger Klaus Thing Rasmussen.

 

Orlogskaptajn Klaus Thing Rasmussen

Chefen for Søværnets Operationscenter Orlogskaptajn Klaus Thing Rasmussen. Foto: Stine Holbech/Forsvaret

Danske enheder indsat i national opgaveløsning og i øvelsen BALTOPS bidrager under Nordic Warden til, at JEF opbygger et fælles situationsbillede. Følgende enheder er indsat i national opgaveløsning under Nordic Warden: Fartøjer af Diana-klassen, CL-604 Challenger, afvisningsberedskabet og overvågningscentre samt eventuelt fregatter og fly, hvor det er muligt at indarbejde i egen øvelsesaktivet og anden sejlads. Hertil indgår Marinehjemmeværnets 800- og 900-klassen i opgaveløsningen, såfremt dette passer ind i deres aktive perioder.

 

Nordic Warden er en JEF Response Option. JEF Response Options er blandt andet fælles indsatser for at imødegå trusler mod undersøisk kritisk infrastruktur eller andre alvorlige hændelser, som kan skabe usikkerhed for landene i JEF-samarbejdet.

 

Kom med om bord på patruljefartøjet Najaden, der laver farvandsovervågning i Østersøen og kom også med ind i Søværnets Overvågningscenter, der døgnet rundt holder styr på, hvad der foregår i de danske farvande. Artiklen fortsætter under videoen. 

 

 

3-400.000 skibe passerer gennem danske farvande årligt

Det er ikke kun under aktiviteter som Nordic Warden, at Klaus Thing Rasmussens medarbejdere i Søværnets Operationscenter overvåger danske farvande. Det sker 24-7 365 dage om året.

 

”Farvandsovervågningen går i bund og grund ud på, at vi skal håndhæve dansk suverænitet og for at vi kan gøre det, skal vi have rigtigt godt styr på, hvad der foregår i danske farvande”, siger han.

 

Søværnets Operationscenter får sine data fra en række forskellige kilder: Sejlende enheder (f.eks. fartøjer af Diana-klassen), enheder på beredskab (f.eks. havmiljøfartøjer), enheder til søs, der udfører andre opgaver (f.eks. søopmåling eller fregatter på øvelse), Flyvevåbnets fly og helikoptere, skibenes AIS signal som Søværnets Operationscenter modtager, radar og satellitbilleder.

 

I  Søværnets Operationscenter i Karup og Maritim Overvågningscenter i Frederikshavn, er de særligt opmærksomme på skibe, der har en unormal adfærd.

 

”Vi har 100.000 skibspassager af større skibe og 3-400.000, hvis vi tæller alt med. Så der er ret mange skibe at holde styr på. For vores vedkommende gælder det om, at vide, hvad normalbilledet er, så vi kan identificere, hvad der falder uden for normalbilledet”, forklarer Klaus Thing Rasmussen.

 

Broen Najaden

Broen på Najaden. I farvandsovervågningen gælder det om at være opmærksom på skibe, der har en adfærd, som afviger fra normalbilledet. Foto: Stine Holbech / Forsvaret

 

Det er anden gang, at JEF-landene aktiverer JEF Response Option, der vedrører undersøisk kritisk infrastruktur. Første aktivitet foregik i december 2023.

Nordic Warden

3. juni begynder Joint Expeditionary Force (JEF) en aktivitet, hvor skibe og fly bidrager til sikkerheden for undersøisk kritisk infrastruktur på tværs af Nordeuropa.

 

Denne JEF Response Option, kaldet NORDIC WARDEN, følger op på JEF's lignende aktivitet i december 2023 Aktiviteten var den første Response Option, der blev aktiveret, hvilket skete efter en fælles udtalelse fra JEF’s forsvarsministre i oktober. Skibe, fly og personel fra JEF-deltagernationer vil operere i adskillige områder fra Norges vestlige farvande og videre til Østersøen. Aktiviteten koordineres af JEF fra Northwood-hovedkvarteret i Storbritannien.

 

Kritisk infrastruktur under havet er essentiel for økonomisk aktivitet mellem nationerne i Nordeuropa, og enhver forstyrrelse heraf, uanset om det er ondsindet eller hændeligt, vil have en alvorlig indvirkning på befolkningernes daglige liv. Øvelse NORDIC WARDEN samler kapaciteter fra alle ti JEF-nationer for at overvåge skibstrafikken nær vigtige undersøiske energi- og kommunikationsruter og for at koordinere registrering og indgriben over for usædvanlig eller mistænkelig aktivitet i nærheden.

 

NORDIC WARDEN bygger på JEF's evne til at koordinere en række aktiviteter på tværs af flere nationer på samme tid både geografisk og tidsmæssigt. Øvelsen demonstrerer, hvordan JEF-samarbejdet kan kombinere styrkerne fra hver nation for at levere en samlet kapacitet, der viser JEF's rolle som en central aktør for regional sikkerhed. Endnu vigtigere understreger den, hvordan JEF arbejder sammen med NATO som regionens vigtigste garant for sikkerhed.