Leopard 2A7

I 1. Brigades materiel indgår flere forskellige typer af kampvogne og kampkøretøjer. Foto: Forsvaret 

 

1. Brigades stab

 

 

Staben støtter Brigadechefen i føringen af 1. Brigade. Staben er opdelt i sektioner, der omfatter administration, efterretning, operation, logistik, planlægning, økonomi samt kapacitet og uddannelse.

 

Ordforklaring: IKK = Infanterikampkøretøj / Piranha = Pansret mandskabsvogn af typen Piranha.

 

 

Den Kongelige Livgarde / I Panserinfanteribataljon

 

Bataljonen fra Den Kongelige Livgarde består af infanterister, der kan løse offensive og defensive opgave. De bevæger sig hurtigt og sikkert rundt på slagmarken i IKK og Piranha.

 

Bataljonen er opdelt i en stab, et stabskompagni, 1. Panserinfanterikompagni og 2. Mekaniserede Infanterikompagni.

 

Læs mere om Den Kongelige Livgarde her.

 

 

Gardehusarregimentet / I Panserinfanteribataljon

 

Bataljonen fra Gardehusarregimentet består af infanterister, der kan løse offensive og defensive opgaver. De bevæger sig hurtigt og sikkert rundt på slagmarken i IKK og Piranha.

 

Bataljonen er opdelt i en stab, et stabskompagni, 1. Panserinfanterikompagni og 2. Mekaniserede Infanterikompagni.

 

Læs mere om Gardehusarregimentet her.

 

 

Jydske Dragonregiment / II Panserinfanteribataljon

 

Bataljonen består af en stab, et stabskompagni, 1. Mekaniserede infanterikompagni (Viking) og 4. Panserinfanterikompagni, (Ruder 4).

 

Bataljonen uddanner sig i øjeblikket til certificering til NATO Readiness Initiative (NRI), et beredskab bataljonen skal står i i 2021 og 2022.

 

Læs mere om Jydske Dragonregiment her.

 

 

Danske Artilleriregiment / 1. Artilleriafdeling

 

Brigadens forudsætning for ild og bevægelse er artilleristerne.

1. Artilleriafdeling består af stab med stabsdeling og tre ildstøtte-batterier, der er organiseret, så de hver især kan støtte en kampbataljon. Hvert batteri har observatører, Taktisk Air Control, en tung morterdeling og to kanon halvbatterier. I løbet af 2020 tilføres de nye artilleripjecer, CESAR 8X8, til 1. Artilleriafdeling.

 

Læs mere om Danske Artilleriregiment her.

 

 

Ingeniørregimentet / 1. Panseringeniørbataljon

 

 

Brigadens forudsætning for at overvinde og gennembryde hindringer i den offensive kamp, defensivt kan panseringeniørerne etablere hindringer. Panseringeniør bataljonen består af stab, et stabskompagni og tre panseringeniørkompagnier. Panseringeniørerne er både ingeniørspecialister og kampsoldater.

 

Læs mere om Ingeniørregimentet her.

 

 

Føringsstøtteregimentet / 1. Føringsstøttebataljon

 

Brigadens forudsætning for al kommunikation til egne og øvrige enheder kommer med 1. Føringsstøttebataljon. Den består af en stab og et CIS-kompagni (Communications and Informations Systems) og et stabskompagni, der opstiller de feltmæssige føringsinstallationer for Brigaden. Implementeringen af Hærens Taktiske Kommunikations System (HTK) er forankret ved Føringsstøttebataljonen.

 

Læs mere om Føringsstøtteregimentet her.

 

 

Trænregimentet / 1. Logistikbataljon

 

Brigadens forudsætning for den taktiske logistiktjeneste på kamppladsen er 1. Logistikbataljon. Den består af stab med stabsdeling, et forsyningskompagni, et sanitetskompagni, et vedligeholdelseskompagni og endelig et transportkompagni. Logistikbataljonen har ofte soldater udsendt i internationale missioner som støtte til de kapacitetsopbyggende enheder samt kampenheder.

 

 

Trænregimentet / 1. Militærpolitikompagni

 

Brigadens forudsætning for løsning af de politimæssige opgaver.

 

Læs mere om Trænregimentet her.

 

 

Efterretningsregimentet / 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISR-bataljonen)

 

Brigadens forudsætning for at indhente, bearbejde og formidle efterretningsinformation kommer med ISR-bataljonen. Den består af en stab, et kompagni med overvågningskapacitet, et kompagni med dronekapacitet og en opklaringseskadron.

 

Læs mere om Efterretningsregimentet her.

Sidst opdateret 25. august, 2020 - Kl. 08.46