Leopard 2A7

I 1. Brigades materiel indgår flere forskellige typer af kampvogne og kampkøretøjer. Foto: Forsvaret 

 

1. Brigades stab

Staben støtter Brigadechefen i føringen af 1. Brigade. Staben er opdelt i sektioner, der omfatter administration, efterretning, operation, logistik, planlægning, økonomi samt kapacitet og uddannelse.

 

 

I Panserinfanteribataljon/ Den Kongelige Livgarde

Kampbataljonen fra Den Kongelige Livgarde består af panser- og mekaniserede infanterister, der kan løse offensive og defensive opgaver.

 

Bataljonen er opdelt i en stab, et stabskompagni, 1. Panserinfanterikompagni og 2. Mekaniserede Infanterikompagni.

 

Læs mere om Den Kongelige Livgarde her

 

 

I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet

Kampbataljonen fra Gardehusarregimentet består af infanterister, der kan løse offensive og defensive opgaver. 

 

Bataljonen er opdelt i en stab, et stabskompagni, 1. Panserinfanterikompagni og 2. Mekaniserede Infanterikompagni.

 

Læs mere om Gardehusarregimentet her

 

 

II Panserinfanteribataljon/ Jydske Dragonregiment

Kampbataljonen består af en stab, et stabskompagni, 1. Mekaniserede infanterikompagni (Viking) og 4. Panserinfanterikompagni, (Ruder 4).

 

Læs mere om Jydske Dragonregiment her

 

 

1. Artilleriafdeling/ Danske Artilleriregiment

Artilleriafdelingen er forudsætningen for Brigadens ild og bevægelse.

 

1. Artilleriafdeling består af stab med stabsdeling og tre ildstøttebatterier, der er organiseret, så de hver især kan støtte en kampbataljon. Hvert batteri har observatører, Taktisk Air Control, en tung morterdeling og to kanon halvbatterier.

 

Læs mere om Danske Artilleriregiment her.

 

 

1. Panseringeniørbataljon/ Ingeniørregimentet

Panseringeniørbataljonen er Brigadens forudsætning for at overvinde og gennembryde hindringer i den offensive kamp. Defensivt kan panseringeniørerne etablere hindringer.

 

Panseringeniørbataljonen består af stab, et stabskompagni og tre panseringeniørkompagnier. Panseringeniørerne er både ingeniørspecialister og kampsoldater.

 

Læs mere om Ingeniørregimentet her.

 

 

1. Føringsstøttebataljon / Føringsstøtteregimentet

Evnen til at kommunikere før, under og efter kampen er en absolut forudsætning for for Brigades succes under indsættelse, - det er 1. Føringsstøttebataljon der har ansvaret for at den taktiske kommunikation fungerer under alle forhold.

 

1. Føringsstøttebataljon består af en stab og et CIS-kompagni (Communications and Informations Systems) og et stabskompagni, der opstiller de feltmæssige føringsinstallationer for Brigaden. Implementeringen af Hærens Taktiske Kommunikations System (HTK) er forankret ved Føringsstøttebataljonen.

 

Læs mere om Føringsstøtteregimentet her.

 

 

1. Logistikbataljon/ Trænregimentet

1. Logistikbataljon er Brigadens forudsætning for den taktiske logistiktjeneste på kamppladsen. Den består af stab med stabsdeling, et forsyningskompagni, et sanitetskompagni, et vedligeholdelseskompagni og endelig et transportkompagni. Logistikbataljonen har ofte soldater udsendt i internationale missioner som støtte til de kapacitetsopbyggende enheder samt kampenheder.

 

 

1. Militærpolitikompagni / Trænregimentet

1.  Militærpolitikompagni forestår alle politimæssige opgaver, lige fra trafikregulering til varetagelse af krigsfangetjeneste.

 

Læs mere om Trænregimentet her.

 

 

1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISR-bataljonen) / Efterretningsregimentet

At kunne indhente, bearbejde og formidle efterretningsinformation er en hel nødvendig forudsætning for føring af Brigadens kamp. Det er ISR-bataljonen der varetager denne opgave. Bataljonen består af en stab, et kompagni med overvågningskapacitet, et kompagni med dronekapacitet og en opklaringseskadron.

 

Læs mere om Efterretningsregimentet her.

Sidst opdateret 13. december, 2022 - Kl. 13.45