Pårørende arrangement OIR 11

Pårørende arrangement OIR 11

 

Kontakten til soldaten og dennes pårørende

Trænregimentet lægger meget stor vægt på kontakten til både soldaten og dennes pårørende.

Formålet med Trænregimentets kontakt til de pårørende og gennemførelse af pårørendearrangementer er:

 • At medvirke til at skabe tryghed for såvel de pårørende som for den udsendte soldat før, under og efter udsendelsen.
 • At orientere om og dannelse af netværk både for personellet efter udsendelsen og for de pårørende før, under og efter udsendelsen.
 • At orientere pårørende om hvorledes og hvordan kommunikation og information kan ske under udsendelsen.
 • At orientere om evt. problemområder for personel og pårørende i forbindelse med udsendelsen, herunder at orientere om risikoen for, og forebyggelse af og behandling af psykiske efterreaktioner.
 • At få udvekslet informationer om, hvor og hvordan man som pårørende kan søge yderligere oplysninger og få besvaret evt. spørgsmål.
 • At orientere om hvordan, hvorledes og hvem ”kontaktperson” forsvaret kontakter, ved en ”SÆRLIG HÆNDELSE” hvor dansk personel er involveret.
 • At sikre pårørende ved hvorledes de ved en AKUT opståede hændelser i DK. kan få kontakt til den udsendte soldat via forsvaret.
 • At informere om de aktuelle forhold i missionsområdet, samt gennemgå den tentative plan for hjemkomstproceduren, herunder modtagelse og afvikling af personellet som har været udsendt i international tjeneste.

Forud for udsendelse af soldaten inviteres soldaten med sine pårørende til pårørendearrangement, invitationen udsendes via soldaten i dennes e- boks.


Definitioner:

Kontaktperson:
Kontaktperson (max. 2), er den/de personer, som soldaten har meddelt at Forsvaret skal kontakte, hvis der sker tilskadekomst eller dødsfald, såvel nationalt som internationalt.

Pårørende:
Den eller de personer, som soldaten har oplyst til Forsvaret som sine nærmeste pårørende. For såvel kontaktpersoner som pårørende, er det soldatens pligt at informere Forsvaret om navn, adresse og tlf. på disse personer, samt kontinuerligt at oplyse om evt. adresseændringer.


Praktiske oplysninger til pårørende, der har familie udstationeret:

 • Forsvarskommandoens Vagtcenter Tlf.: 72 81 23 00 (Døgnbemandet)
 • Veterancenterets Tlf.: 72 81 97 00 (Døgnbemandet). Betjenes af en Socialrådgiver udenfor normal åbningstid.
 • Trænregimentets Kontaktofficerer/befalingsmand. Udenfor normal arbejdstid henvises til ovennævnte døgntelefoner.
  -
  Kontaktofficer seniorsergent Klaus Riis Klæstrup Tlf.: 72 83 60 34, Mobil: 20 75 52 90
  - Feltpræst Henrik Busk Rasmussen Mobil: 23 39 10 47

Støtte til soldater og pårørende:
Hjælp og støtte til udsendte soldater, tidligere udsendte soldater eller pårørende, kan findes på http://veteran.forsvaret.dk/

Sidst opdateret 16. juli, 2020 - Kl. 10.53