Søværnet

Foto fra fregatten Niels Juels indsats i den franske hangarskibsgruppe. Hangarskibet Charles de Gaulle og EH101 helikopter i baggrunden. Foto: Daniel / Forsvarsgalleriet

Danske enheder indgår ofte i NATO's stående flådestyrker, der virker som NATO's sømilitære beredskabsstyrke. Styrkerne er på højt beredskab, og kan indsættes med kort varsel ved konflikter, ulykker eller andre behov.

Uden for Rigsfællesskabets grænser bidrager Søværnets enheder desuden i forskellige internationale flådestyrker, der indsættes i verdens brændpunkter. Eksempelvis har Søværnet tidligere været indsat i operationer, der havde til opgave at afhente kemiske våbenkomponenter i Syrien og Libyen. Operationen i Syrien såvel som Libyen var begge internationale operationer under danske ledelse.

I perioden fra 2008 til 2016 deltog Søværnet i antipirateri-operationerne i Det Indiske Ocean og i 2021 - 2022 var fregatten ESBERN SNARE indsat i en antipiraterioperation i Guineabugten. 

I de senere år i Søværnets fregatter været indsat i hangarskibsgrupper med Danmarks partnernationer. I 2019 var fregatten NIELS JUEL indsat i den franske hangarskibsgruppe omkring hangarskibet CHARLES DE GAULLE og i 2022 var fregatten PETER WILEMOES indsat i den amerikanske hangarskibsgruppe omkring GERALD R. FORD.

I 2020 deltog Danmark med fregatten IVER HUITFELDT i en europæisk fransk-ledet mission i Hormuz-strædet, hvor den danske fregat er med til at sikre frie søveje for handelsskibe fra hele verden, og i 2024 deltager IVER HUITFELDT i en international koalition for at beskytte skibsfarten i Adenbugten og Det Røde Hav. 

Læs mere om Forsvarets internationale opgaver eller se aktuelle operationer, som Søværnets deltager i, under Relateret indhold nedenfor.

Sidst opdateret 21. marts, 2024 - Kl. 12.02