Peter og Asbjørn fra Thyborøn

Vi kan lettere finde dig til søs, hvis du oplyser JRCC om en nøjagtig position eller genkendelige landmærker du kan se, f.eks. fyr- eller kirketårne eller vindmøller og bakker. Foto: Kystredningstjenesten.

Kystredningstjenestens 21 redningsstationer er altid på vagt og klar til at udføre redning og eftersøgning til søs. Det er vores primære opgave.

 

Men JRCC kan også anvende Kystredningstjenestens redningsstationer til assistance i situationer, hvor der ikke er fare for menneskers liv eller førlighed, men hvor der er behov for assistance, for at et fartøj kan komme i havn eller fortsætte sin sejlads. Kystredningstjenestens fartøjer anvendes oftest til assistancer som fritrækning og slæb til eller ind i havn, hvis et fartøj ikke har fremdrift eller har mistet manøvreevnen.

 

Hvis du har brug for assistance til søs, kan du via Sejl Sikkert App’en fra Søfartsstyrelsen kontakte JRCC direkte. Når du ringer via app’en får JRCC automatisk din position. Du kan også selv ringe til JRCC på telefonnummer 7284 0000 og bede om at tale med vagthavende officer, søoperationer.

 

Vigtigt! Hvis du er i nød, skal du ringe 112 eller ringe op via nødkald knappen i Sejl Sikkert app’en.

 

Forsvaret fakturerer for assistance

Kystredningstjenesten er en del af det statslige beredskab og vi må derfor ikke yde konkurrenceforvridende virksomhed. Forsvaret skal derfor opkræve betaling for assistance i de tilfælde, hvor det er vurderet, at der ikke har foreligget umiddelbar fare for menneskers liv eller førlighed

 

Redningsmændene beder dig derfor udfylde en blanket med dine oplysninger, så vi kan fakturere dig. Du vil sammen med blanketten få udleveret en GDPR oplysning med information om, hvordan Forsvaret behandler dine personoplysninger.

 

Priser og fakturagrundlag

Der faktureres pr. påbegyndte halve time.

 

Timepriser på Kystredningstjenestens enheder 2021:

 

MRB                                                                    -                 kr. 5.400,91

FRB/LRB og MRB 31, 34 og 35                              -                 kr. 1.760,56

Redningskøretøj og RHIB/MOB                              -                 kr.    982,54

 

Alle priser er inkl. moms.

 

Det er i alle tilfælde redningsstationen der vurderer, hvilket fartøj der anvendes til opgaven. Hvis en redningsstation er nødsaget til at vælge en MRB til opgaven, hvor en FRB/LRB ville have kunnet løse opgaven, vil du blive faktureret for en FRB/LRB.

 

Særligt for vadehavet

I særlige situationer kan vores redningsstationer på Fanø og Rømø blive bedt om at assistere fastkørte biler, eller biler der er fanget af tidevandet. Sådanne assistancer kan der også forekomme fakturering for.

 

For mere information om Sejl Sikkert App’en

Download SejlSikkert-appen (respektforvand.dk)

 

For mere information om JRCC

Sidst opdateret 17. december, 2020 - Kl. 13.18